Σχεδιάζουμε κάθε σας επιθυμία, όπως

 • Flyer και αφίσα.
 • Φυλλάδιο και κατάλογο.
 • Ετικέτα και συσκευασία.
 • Διαφημιστική καταχώρηση για περιοδικό, εφημερίδα, κατάλογο, κλπ.

Μία συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών σχεδιασμού έντυπων εφαρμογών:

 • 2-3 μοναδικές σχεδιαστικές επιλογές.
 • Εμπνευσμένα σχέδια με concept που τραβούν το βλέμμα και μένουν στην μνήμη.
 • Κείμενα που ακολουθούν τους βασικούς κανόνες του marketing.
 • 2 φάσεις αλλαγών μέχρι το τελικό σχέδιο.
 • Τα τελικά σχέδια περιλαμβάνουν αρχεία PDF, JPEG και TIF έτοιμα προς εκτύπωση.
 • Για κάθε σκοπό και σε οποιαδήποτε διάσταση.
 • Ταχύτητα σχεδιασμού χωρίς να θυσιάζουμε σε καμία περίπτωση την ποιότητα.
 • Χρήση ελκυστικών φωτογραφιών με αγορασμένα δικαιώματα χρήσης τους.
 • Δεν υπάρχουν κρυμμένα επιπλέον κόστη. Ο πελάτης πληρώνει αυτό που συμφωνήθηκε.
Σχεδιασμός φυλλαδίου.