Στη σελίδα αυτή παραθέτουμε μερικά βίντεο τα οποία αποκαλύπτουν πόσο απλές είναι οι συνηθισμένες ενέργειες διαχείρισης του Joomla.

Τα παρακάτω παραδείγματα έχουν πραγματοποιηθεί σε μία δοκιμαστική ιστοσελίδα η οποία έχει απλή δομή για να είναι πιο κατανοητή.

Επεξεργασία κειμένου σελίδας

Στο παρακάτω βίντεο προβάλλεται η διαδικασία προσθήκης κειμένου και εικόνας σε μία υπάρχουσα σελίδα με θέμα το προφίλ της επιχείρησης.

Μεγιστοποιήστε το πλαίσιο του βίντεο για καλύτερη προβολή.

Σύντομα θα προστεθούν και άλλα βίντεο.

Περιβάλλον διαχείρισης του Joomla CMS