Αναλαμβάνουμε να κατοχυρώσουμε για εσάς το όνομα χώρου (domain name) που επιθυμείτε άμεσα και με ασφάλεια. Αναλαμβάνουμε επίσης την ανανέωση ή/και μεταφορά στους δικούς μας servers του ονόματος χώρου που ήδη διαθέτετε.

Η εκλογή του ονόματος χώρου πρέπει να γίνει προσεκτικά, ώστε να αντιπροσωπεύει το website σας, να είναι ευανάγνωστο και εύκολο για να να αποτυπώνεται στη μνήμη των πελατών και επισκεπτών του site σας.

Ενδεικτικές επιλογές κατάληξης ονομάτων χώρου:

  • www.<company>.gr
  • www.<company>.com
  • www.<company>.com.gr
  • www.<company>.org
  • www.<company>.net
  • www.<company>.eu

όπου το <company> αντικαθίστανται από την επωνυμία της επιχείρησής σας.

Είμαστε πάντα πρόθυμοι να συζητήσουμε μαζί τις δυνατές επιλογές και να σας βοηθήσουμε να καταλήξετε στο όνομα χώρου με την μέγιστη απόδοση.

Υπηρεσίες κατοχύρωσης domain