Με τον όρο γραφιστικό σχεδιασμό αναφερόμαστε σε ένα σύνολο από καλλιτεχνικές και επαγγελματικές αρχές οι οποίες συγκεντρώνονται στην οπτική επικοινωνία και παρουσίαση. Διάφοροι μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθούν και συνδυαστούν σύμβολα, εικόνες, λέξεις ώστε να δημιουργηθεί μία οπτική αναπαράσταση ιδεών και μηνυμάτων. Ένας σχεδιαστής μπορεί να χρησιμοποιεί τυπογραφία, οπτικές τέχνες και τεχνικές σελιδοποίησης για να παράγει το τελικό αποτέλεσμα.

Όπως η τέχνη, έτσι και ο γραφιστικός σχεδιασμός είναι υποκειμενική υπόθεση. Κάποιο σχέδιο, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποια επιχείρηση είναι σχεδόν αδύνατο να εφαρμοστεί σε κάποια άλλη, μιας και η καθεμιά έχει τη δική της ταυτότητα. Η ταυτότητα μιας επιχείρησης προβάλλεται και υπογραμμίζεται μέσω της οπτικής της επικοινωνίας με τους υποκείμενους και μελλοντικούς πελάτες της. Ο γραφιστικός σχεδιασμός στοχεύει σε μία ελκυστική και αποτελεσματική οπτική επικοινωνία και προβολή.

Με στόχο πάντα την παροχή γραφιστικών έργων υψηλής ποιότητας:

  • Πραγματοποιούμε εκτεταμένη έρευνα της αγοράς και του κοινού όπου απευθύνεται η επιχείρησή σας.
  • Συλλαμβάνουμε το πνεύμα και την ιδιοσυγκρασία της επιχείρησής σας.
  • Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις επιθυμίες και τις προτάσεις σας.

Λίγη ιστορία

Ο όρος γραφιστικός σχεδιασμός αποτελεί απόδοση στα ελληνικά του αγγλικού όρου graphic design, τον οποίο επινόησε στη δεκαετία του ‘20 ο William Andison, χρησιμοποιώντας δύο αγγλικές λέξεις, με προέλευση η μία από τα ελληνικά (γράφω- γραφικός) και η άλλη από τα λατινικά (disegno που σημαίνει σχέδιο), για να προσδιορίσει ένα νέο επάγγελμα που είχε σταδιακά διαμορφωθεί στις βιομηχανικές κοινωνίες και το οποίο μέχρι τότε δεν είχε συγκεκριμένο όνομα.

Γραφιστικός σχεδιασμός.